Kurullar

 REKTÖRLÜK EK BİNA
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç. Dr. Ahmet Cüneyd
TANTUĞ

212 285 66 13

tantug@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN
SARIAHMETOĞLU 

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

 

 


Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler
veya İdari ve Mali İşleri
Yürütmekle Görevli Kişi

 


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare uzmanı)