Kurullar

 REKTÖRLÜK EK BİNA
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç. Dr. Ahmet Cüneyd
TANTUĞ

212 285 66 13

tantug@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN
SARIAHMETOĞLU 

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

 

 


Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler
veya İdari ve Mali İşleri
Yürütmekle Görevli Kişi

Nasip TUNAL


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare uzmanı)