Kurullar

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Neşe ÖZDEMİR

212 285 33 40

nozdemir@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Yeşim YILMAZ

212 285 75 10

yilmazyes@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Pervin DURSUN
Nuriye KUTLUCAN

 

saracp@itu.edu.tr
kutluca1@itu.edu.tr

Bulunması halinde 
sivil savunma uzmanı

                      

            

                

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Selami BİNGÖL

212 285 34 31

bingols@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)

 M. Ekmel ALTOP


altopekmel@itu.edu.tr