Kurullar

GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç. Dr. Oğuz HAŞLAKOĞLU

212 293 13 00

haslakoglu@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Mahir ÇAYIR

212 285 75 10

cayir@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Ayhan TOKURİ

212 293 13 00

takuri@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 


 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal
 İşler veya İdari ve Mali İşleri
 Yürütmekle Görevli Kişi

 


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)