Kurullar

GÜZEL SANATLAR BÖLÜMÜ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç. Dr. Yüksel DEMİR

212 293 13 00

demiry@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Kubilay Karabulut 

212 285 75 10

karabulutkubi@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Ayhan TOKURİ

212 293 13 00

takuri@itu.edu.tr

Destek Elemanı

Nilay KARADURAN

212 293 13 00

karaduran.nilay@gmail.com

Diğer Bölüm Temsilcisi

Aynur KARAKAŞ KARAAĞAÇ

212 293 13 00

karakasay@gmail.com