Kurullar

İNŞAAT FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Ünal ALDEMİR

212 285 37 08

aldemiru@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN
SARIAHMETOĞLU 

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

          Dr. Ekrem HARPUTLU          

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

İdare Amiri

Turhan TÜRKMEN

212 285 3856

turkmen@itu.edu.tr

Çalışan Temsilcisi

Ercan KESKİN

Mahmut ŞAMLI


212 285 6868

212 285 3795


ercankeskin@itu.edu.tr

samlim@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal
İşler veya İdari ve Mali İşleri
Yürütmekle Görevli Kişi

                       İmdat ÖZDAL

                Ali Cumhur İPEKBAYRAK
212 285 3413

212 285 3858


ozdali@itu.edu.tr

ipekbayrak@itu.edu.tr


Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)

               

                           Hasan CEYLAN212 285 3779 hceylan@itu.edu.tr