Kurullar

KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİAd/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Beraat ÖZÇELİK

212 285 34 48

ozcelik@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Yeşim YILMAZ

212 285 75 10

yilmazyes@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Arş. Gör. Dr. Çiğdem ATALAY ORAL

212 285 66 38

cigdemo@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Nalan KOÇ

212 285 3426

kocn@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)