Kurullar

BEDEN EĞİTİMİ BÖLÜMÜ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof Dr Mustafa Özcan

212 285 34 08

yamanfa@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Mahir ÇAYIR

212 285 75 10

cayir@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Sadettin PERK

212 285 39 51

sperk@itu.edu.tr

Bulunması halinde 
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal
İşler veya İdari ve Mali İşleri
 Yürütmekle Görevli Kişi

 Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)