Kurullar

KÜLTÜR SANAT BİRLİĞİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Dr. Burçin Gacal ÖZCAN

212 285 34 87

burcin-gacal@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Mahir ÇAYIR

212 285 75 10

cayir@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi
İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi
Destek Elemanı


burcin-gacal@itu.edu.tr