Kurullar

KÜLTÜR HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Dr. Burçin Gacal ÖZCAN

212 285 34 87

burcin-gacal@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Yeşim YILMAZ

212 285 75 10

yilmazyes@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi
Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

-

 -

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

 


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)

-

 

-burcin-gacal@itu.edu.tr