Kurullar

MADEN FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doc. Dr. K. Neslihan OCAKOĞLU
GÖKAŞAN

212 285 6241

neslihan@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Yeşim YILMAZ 

212 285 75 10

yilmazyes@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Mehmet GÜZEL
Doç. Dr. Türker HÜDAVERDİ

212 285 61 25
212 285 63 06

mguzel@itu.edu.tr
hudaverdi@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Nurcan SERPEN
Yeter KAYA

212 285 6061
212 285 6888

sarpen@itu.edu.tr
madendek@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)