Kurullar

MİMARLIK FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç.Dr. Elmira Ayşe GUR

212 245 27 53

senerel@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Mahir ÇAYIR

212 285 75 10

cayir@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi


Ayhan BOZKAYA
                                                      

212 245 27 53


Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

Fatih YAMAN

212 285 6219

 yamanfa@itu.edu.tr

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Meryem DİKİLİ

212 245 2753 /2213

kavak@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)

Hüseyin DOĞAN

212 245 2753 / 2527