Kurullar

SAĞLIK KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Zeki ŞİMŞEK

212 285 3953

simsekze@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Mahir ÇAYIR

212 285 75 10

cayir@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Recep VERGÜL
Tuncer KOÇAK


recepvergul@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

 


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)