Kurullar

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Şebnem BURNAZ

212 293 1300 / 2090

burnaz@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Kubilay Karabulut 

212 285 75 10

karabulutkubi@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Doç Dr. Can KARADOĞAN


karadoganc@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Yeliz HAMBANCI


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)