Kurullar

BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ 
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Sema OKTUĞ

212 285 36 82

oktug@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Emre Soyer

212 285 75 10

karabulutkubi@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Öğr. Gör.Turgut UYAR
Araş. Gör. Tahir SANDIKKAYA

212 285 67 06

uyar@itu.edu.tr
sandikkaya@itu.edu.tr

Bulunması halinde 
sivil savunma uzmanı

 İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler
veya İdari ve Mali İşleri
Yürütmekle Görevli Kişi

N.Mine VURAL

212 285 64 72vuralm@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)