Kurullar

SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Didem YÜCEL

212 285 3975

yuceld@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN
SARIAHMETOĞLU

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Faruk İZOL


fizol@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

 


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)