Kurullar

TEKSTİL TEKNOLOJİLERİ VE TASARIM FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr.Ömer Berk
BERKALP

212 251 8808

berkalpo@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Mahir ÇAYIR

212 285 75 10

cayir@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Semih ÖZKÜR

212 293 1300 / 2495

ozkursemih@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Cemile ÖZTÜRK


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)