Kurullar

UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof.Dr Metin Orhan KAYA

212 285 31 10

kayam@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Kubilay KARABULUT

212 285 75 10

karabulutkubi@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Dilek KAYIKÇIBulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

 


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)