Kurullar

UHUZAM / TARBİL / USYM
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Elif SERTEL

212 285 38 03

sertele@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Kubilay KARABULUT

212 285 75 10

karabulutkubi@itu.edu.tr 

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Cevdet ATAG

212 285 68 13

 

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Yüksek Mühendis Egnar ÖZDİKİLİLER

212 285 68 13

ozdikililer@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)

Yüksek Mühendis İbrahim PAPİLA 

212 285 68 13

 
karabulutkubi@itu.edu.tr

karabulutkubi@itu.edu.tr

karabulutkubi@itu.edu.tr