Kurullar

MEKATRONİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİAd/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

 

 

 

İş Güvenliği Uzmanı

 

 

 

İş Yeri Hekimi

 

 

 

Çalışan Temsilcisi
Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

 


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)