Kurullar

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç. Dr. Özcan ARSLAN

212 285 63 81

arslano@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Yeşim YILMAZ 

212 285 75 10

yilmazyes@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Şenay YÜZSEVEN
Cafer KANTEPER

216 395 45 01

senayyuzseven@itu.edu.tr
caferkanteper@hotmail.com

Lab. Temsilcisi

Yard. Doç. Dr. Yalçın DURMUŞOĞLU
Öğr. Gör. Ali KANDEMİR

216 395 45 01

ydurmusoglu@itu.edu.tr
kandemiral@itu.edu.tr

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler
veya İdari ve Mali İşleri
Yürütmekle Görevli Kişi

Necla SAĞ

216 395 45 01 tunali@itu.edu.tr

Destek Elemanı

Dr. Tuba KEÇECİ

216 395 45 01

kececit@itu.edu.tr