Kurullar

ENERJİ ENSTİTÜSÜ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

 Dr. Öğr. Üyesi Çoskun FIRAT

212 258 3882

coskun.fırat@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Yeşim YILMAZ

212 285 75 10

yilmazyes@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

 

212 285 33 35

 

     

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler
 veya İdari ve Mali İşleri
Yürütmekle Görevli Kişi

 

 

 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)