Kurullar

ENERJİ ENSTİTÜSÜ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

 Dr. Öğr. Üyesi Çoskun FIRAT

212 258 3882

coskun.fırat@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN
SARIAHMETOĞLU 

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Zübeyde KÖSE

212 285 33 35

 

     kosezu@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler
 veya İdari ve Mali İşleri
Yürütmekle Görevli Kişi

 

 

 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)