Kurullar

AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Atilla CİNER

212 285 62 10 

cinert@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN 
SARIAHMETOĞLU

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Oğuz Hakan GÖĞÜŞ

212 285 62 10

goguso@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Emine İLHAN

212 285 62 10

emineilhan@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)