Kurullar

AVRASYA YER BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Atilla CİNER

212 285 62 10 

cinert@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Mahir ÇAYIR

212 285 75 10

cayir@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Yasemin EZBER

212 285 62 10

ezber@itu.edu.tr

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Nurten AKBULAK ÖZAMAÇ

212 285 62 10

nokiyak@itu.edu.tr

Destek Elemanı

Nazlı OLĞUN KIYAK 

212 285 62 10

ozcanork@itu.edu.tr