Kurullar

İstanbul Teknik Üniversitesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörlüğü Danışma Kurulu

İSGB alt birimlerinden gelen taleplerin akademik değerlendirilmesi aşamasında üst kurula öneri sunmak üzere oluşturulan kuruldur. Kurul üyeleri aşağıda isim ve iletişim bilgileri yazan akademik ve idari personelden oluşur.

İSGB Koordinatörü
Doç. Dr. Serpil KURT
Tel: 212 285 75 10 / 118
E-mail:  kurtserp@itu.edu.tr
İSGB Koordinatör Yardımcısı
Dr. Dilek ÖZYURT
Tel: 212 285 75 10
E-mail: ozyurtd@itu.edu.tr
Akademik/Teknik Danışman
Prof. Dr. Okan SİRKECİOĞLU Doç. Dr. Gürkan Emre GÜRCANLI Doç. Dr. Ercan YÜKSEL
Tel:  212-2856386
Tel: 212 285 36 52 Tel: 212 285 67 61
E-mail: sirkeci@itu.edu.tr E-mail: gurcanlig@itu.edu.tr E-mail: yukselerc@itu.edu.tr
Doç. Dr. Fethi KADIOĞLU Doç. Dr. Mahmut KABAKCI Doç. Dr. Serpil KURT
Tel: 212 285 37 06 Tel: 212 293 13 00 Tel: 212 293 13 00-212 285 75 10
E-mail: fkadioglu@itu.edu.tr E-mail: mkabakci@itu.edu.tr E-mail: kurtserp@itu.edu.tr
Elektrik Müh. Kamil Musa ORDU
(Askerde)
Yrd. Doç. Dr. Derya Ahmet KOCABAŞ Öğr. Gör. Dr. Murat KURUOĞLU
Tel: 212 285 75 10 Tel: 212 285 67 71 Tel: 212 285 36 55
E-mail: orduk@itu.edu.tr E-mail: derya.kocabas@itu.edu.tr E-mail: kuruoglu@itu.edu.tr
İş Güvenliği Uzmanları
Mahir ÇAYIR Kubilay KARABULUT Ayşegül BAYIN SARAHMETOĞLU
Tel: 212 285 75 10 Tel: 212 285 75 10 Tel: 212 285 75 10
E-mail: cayir@itu.edu.tr E-mail: karabulutkubi@itu.edu.tr E-mail: aysegbayin@itu.edu.tr
Yeşim YILMAZ
Tel: 212 285 75 10 /120
E-mail:  yilmazyes@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi
Dr. Ekrem HARPUTLU
Tel: 212 285 75 10
E-mail: ekremh1@gmail.com
Hukuk Danışmanı
Av. Esra GÜNGÖR
Tel:  212 285 33 61
E-mail: esragungor5266@gmail.com