Kurullar

İstanbul Teknik Üniversitesi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörlüğü Danışma Kurulu


Üniversitemiz birimlerinden gelen, mevzuatta net bir karşılığı olmayan istisnai taleplerin ve gerek duyulan konuların görüşüldüğü kuruldur.Kurul üyeleri aşağıda isim ve iletişim bilgileri yazan akademik ve idari personelden oluşur.