haberler

Üst Kurul Toplantılarımız

16. Üst Kurul Toplantısı; 14.05.2018
 
15. Üst Kurul Toplantısı; 29.12.2017

14. Üst Kurul Toplantısı; 27. 10. 2017 

Tüm İşveren Vekilleri ve Taşeron Firmaları ile Toplantı 16. 05. 2016 

13. Olağanüstü Üst Kurul Toplantısı; 09. 05. 2017 

12. Üst Kurul Toplantısı; 27. 12. 2016 

11. Üst Kurul Toplantısı; 11. 10. 2016 

10. Olağanüstü Üst Kurul Toplantısı; 02. 06. 2016 

9. Olağanüstü Üst Kurul Toplantısı 27. 05. 2016  

8. Üst Kurul İSG Yönerge Taslağı Toplantısı 20. 04. 2016 

Tüm İşveren Vekilleri Toplantısı 01. 04. 2016 

7. Üst Kurul Toplantısı 17. 03. 2016 

- Olağanüstü  Üst Kurul Toplantısı; 11.02. 2016 
* 28. 01. 2016 tarihindeki servis kazası nedeniyle olağanüstü üst kurul toplantısı yapıldı.

6. Üst Kurul Toplantısı 22. 01. 2016 

5. Üst Kurul Toplantısı 16. 09. 2015 

4. Üst Kurul Toplantısı 20. 03. 2015 

3. Üst Kurul Toplantısı 23. 01. 2015 

2. Üst Kurul Toplantısı 30. 12. 2014 

1. Üst Kurul Toplantısı 21. 01. 2014 

Birim İSG Kurul Toplantılarımız

18.01.2013 Tarihli  28532 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan,   İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları  Hakkındaki Yönetmelik gereği:

MADDE 9 (1) Kurul inceleme, izleme ve uyarmayı öngören bir düzen içinde ve aşağıdaki esasları göz önünde bulundurarak çalışır.

a) Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.