ÖZGÖRÜ

      Ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği gereklilikleri düzeyinde yönetim sistemleri oluşturulmasına / geliştirilmesine katkı sunan, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde ulusal ve uluslararası ilgili tüm kişilerle / kuruluşlarla işbirliği yapan ve iş sağlığı ve güvenliği alanında akademik çalışmalar yaparak, her anlamda öncü bir "İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi" olmak.

ÖZGÖREV

      Bilim, teknoloji ve sanatta bilginin sınırlarını genişleten bir kamu kuruluşu olan İTÜ’de, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulamalarının yürütülebilmesi için, Yönetim Sistemlerince oluşturulan İTÜ İSG Politikaları'nın hazırlanmasına, güncel tutulmasına, uygulanmasına, dinamik bir kültür olarak İTÜ'de benimsenmesine katkı sunan; işveren, yönetici, akademisyen, idari personel, öğrenci, tüm çalışanlarında ve paydaşlarında iş sağlığı ve güvenliği bilincini / farkındalığını oluşturmayı amaçlayan, bu konularda araştırmalar yapan ve eğitimler düzenleyen İTÜ İSGB Koordinatörlüğü'nün asli görevi, İSG Kanunu ve İTÜ İSG Politikaları'nın uygulanmasında, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde, Rektör ve birim işverenlerine DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ETMEKtir.


HAKKIMIZDA

      İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, vazgeçilmez ve devredilmez en temel insan hakkı olan yaşama, vücut bütünlüğünün korunması hakkı ve çalışma hakkını esas alarak; Çalışma Hayatında Hukukun Evrensel İlkeleri, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler, Anayasal Düzenlemeler ile korunan İş Sağlığı ve Güvenliği Normlarına uymayı hedeflemektedir. İş sağlığı ve güvenliğine değer veren bir üniversite olmanın sorumluluğu ile hareket ederek, tüm çalışanlarına ve öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği bilincini / farkındalığını kazandırmayı amaçlayarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi, İSG Kanunu'nun uygulanması konusunda Türkiye’de örnek bir iş yeri ve üniversite olmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda İTÜ, 250 yıllık kültürel ve tarihsel birikimleri üstüne, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmaya dayalı yönetim sistemi ve İTÜ İSG Politikaları oluşturarak, idari ve akademik tüm kararlarında iş sağlığı ve güvenliğine öncelik vermeyi amaçlamaktadır. İTÜ İSG Politikası'nı oluşturan temel unsurlar şunlardır:

1. İş Sağlığı ve Güvenliği, hiyerarşik tüm yapılanma ve yönetimsel kararlarda öncelikli ve temel hedef olarak kabul edilecektir.

2. İş Sağlığı ve Güvenliğinde, öğrenciler de dâhil olmak üzere, tüm paydaşların katılımı esas alınmaktadır.

3. İş Sağlığı ve Güvenliğinde sürdürülebilirlik, devamlılık ve vazgeçilmezlik ilkeleri esastır.

4. İTÜ’de sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması için, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek ve tedbir almak esas olarak benimsenmektedir.İTÜ İSG YÖNETİM POLİTİKASI

      İTÜ Yönetimi olarak politikamız; eğitim, uygulama, araştırma ve yönetsel yapıda katılımcılık, şeffaflık ve sürekli iyileştirme esaslarına dayalı bir İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası Oluşturmak ve Uygulanmasını Takip Etmek’tir. Bunun için;

  • İş sağlığı ve güvenliği eğitim ve araştırmalarını destekleyen,
  • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını, gelişim ve ihtiyaçlara uygun olarak güncelleyen,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının İTÜ bünyesinde yürütülmesini sağlayan,
  • Yönetim sistemlerince belirlenen organizasyonlarda, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında önceden önlemler alarak, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayan,
  • Yönetim sistemlerince belirlenen iş - performans değerlendirmelerinin, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürütülmesini sağlayarak bunu sürekli hale getiren,
  • Tüm çalışanların, öğrencilerin ve paydaşların, iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık ve memnuniyet algısını geliştiren,
  • Yönetim sistemlerinde, iç ve dış denetim mekanizmalarının iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla sürdürülebilirliğini sağlayan

bir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturulması ve uygulanması esas alınmıştır.