İSG POLİTİKAMIZ

İTÜ İSGB YÖNETİM POLİTİKASI

İTÜ İSGB, eğitim, uygulama, araştırma ve yönetsel yapıda, katılımcılık, şeffaflık ve sürekli iyileştirme esaslarına dayalı iş sağlıgı ve güvenliği politikası izlerken;

  • İş sağlığı ve güvenliği, eğitim ve araştırmalarını destekleyen,
  • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını, gelişim ve ihtiyaçlara uygun olarak güncelleyen,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını sağlayan,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde belirlenen, organizasyonlarla, önceden önlemler alarak iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesini sağlayan,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde belirlenen, performans değerlendirmelerini sürekli hale getiren,
  • Tüm çalışanların, öğrencilerin ve paydaşların iş sağlığı ve güvenliği alanında farkındalık ve memnuniyet algısını geliştiren,
  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinde, iç ve dış denetim mekanizmalarının sürdürülebilirliğini sağlayan,

 İSG yönetim sistemini oluşturmak ve uygulamasını sağlamaktır.

 

7/24 aktif iletişim ağımız: www.isgb.itu.edu.tr,

7/24 aktif iletişim adreslerimiz: İTÜ Mobil UygulamaFacebookInstagramTwitter