Kurullar

İstanbul Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Birim Kurulları

İSG Birim Kurulları, İSG Birim işveren vekilinin sorumluluğunda, İşle ilgili her konuda çalışanların sağlık ve güvenliğini korumakla yükümlüdür. Çalışanın sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi alır, organizasyonu yapar, araç ve gereçleri sağlar.

Birim Kurulları; İşveren vekili, İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi, Çalışan Temsilcisi, Destek elemanı ve  İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişiden oluşmaktadır. Üst işveren vekili yerine birim işveren vekili Birim Kurulu yetkilisidir.