Kurullar

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. İsmail KOYUNCU

212 285 63 25

koyuncu@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN
SARIAHMETOĞLU 

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Hatice EKEM AKÇAN
Nuriye YILDIZ

212 285 63 30

ekemh@itu.edu.tr
yildiznur@itu.edu.tr

Bulunması halinde 
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler
 veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Fevzi AYTAÇ
Rahman CANKURTARAN

212 285 67 52

aytacf@itu.edu.tr
rcankurtaran@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)