Kurullar

GEMİ İNŞAATI VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Ahmet ERGİN

212 285 64 14

ergina@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN
SARIAHMETOĞLU

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Turgut GÜMÜŞ

0536 655 31 18

tgumus@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı
İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Elife YAZICI

212 285 65 00

karakoce@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)