Kurullar

İŞLETME FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç. Dr. Emre ÇEVİKCAN

212 293 13 00

cevikcan@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Mahir ÇAYIR

212 285 75 10

cayir@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Doç. Dr. Esra BAŞ

212 296 40 40

esra_atac@yaho.de

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 


 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler
veya İdari ve Mali İşleri
Yürütmekle Görevli Kişi

      Hülya CANTAŞ

212 293 1300 /2013

cantash@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
 (idare amiri)

      Hüseyin ÖZER