Kurullar

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç. Dr. Ahmet Cüneyd TANTUĞ

212 285 35 01

tantug@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN 
SARIAHMETOĞLU

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Arif ÖNAL

0532 155 95 05

onal@itu.edu.tr

Bulunması halinde 
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal
İşler veya İdari ve Mali İşleri
 Yürütmekle Görevli Kişi

 Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)