Kurullar

MAKİNA FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç. Dr. İlker Murat KOÇ

212 293 13 00

kocilk@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Mahir ÇAYIR

212 285 75 10

cayir@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Erdal DİNÇ

212 293 13 00

 

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı


Ramazan KANSU
Mehmet NEHİR

212 293 1300 /2505
212 293 1300 /2515

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Gülnar TÜRKAN
Ümran ÖZKURT

212 293 1300 /2413
212 293 1300 /
2411

turkhan@itu.edu.tr
umranozkurt@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)