Kurullar

MERKEZİ DERSLİK 
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç. Dr. Fatih ÖZBAY

212 285 72 67

ozbayf@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Yeşim YILMAZ

212 285 75 10

yilmazyes@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Mustafa KESKİN

212 285 72 00

keskinmus1@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

 


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)