Kurullar

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Yıldız BÜYÜKÇOLAK

212 285 34 00 / 117


İş Güvenliği Uzmanı

Kubilay KARABULUT 

212 285 75 10

karabulutkubi@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Ayşegül ÖZYILMAZ

212 285 34 00/203


Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

-

 -

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

 


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)

-

 

-