Kurullar

SAĞLIK KÜLTÜR DAİRE BAŞKANLIĞI
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Zeki ŞİMŞEK

212 285 3953

simsekze@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Mahir ÇAYIR

212 285 75 10

cayir@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Recep VERGÜL
Tuncer KOÇAK


recepvergul@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Mustafa ŞENSU
Şaban MUHACİR


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)

Faik ŞAHBENDEROĞLU
İsa İLGÜZ