Kurullar

REKTÖRLÜK
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Dr. Öğretim Üyesi Serdar BİLGİ

0212 285 3082

bilgi@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN
SARIAHMETOĞLU

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İş Yeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Mesut ONSALAN

0544 336 26 62

onsalan@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

Alper KAPLAN

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Erdoğan ASLAN


 

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)

Rahman SÖYLEMEZ