Kurullar

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE PROJELER BİRİMİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof.Dr.Alper ÜNAL

212 285 35 19

alper.unal@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN
SARIAHMETOĞLU

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Seda COŞKUN
Sönmez YILDIZ

212 285 35 19

coskunseda@itu.edu.tr
syildiz@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Behzat ŞENTÜRK

212 285 35 19

bsenturk@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)