Kurullar

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ 
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

 Dr. Öğr. Üyesi Hamza Salih ERDEN

212 285 66 48

erdenh@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN 
SARIAHMETOĞLU

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Sinan DERBEND

212 285 71 94

derbend@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler veya İdari ve Mali İşleri Yürütmekle Görevli Kişi

Gözde YILMAZ

212 285 71 94

akyar@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)