Kurullar

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Doç. Dr. Metin ÇELİK

216 395 10 64

celikmet@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Yeşim YILMAZ 

212 285 75 10

yilmazyes@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Şenay YÜZSEVEN
Cafer KANTEPER

216 395 45 01

senayyuzseven@itu.edu.tr
caferkanteper@hotmail.com

Bulunması halinde 
sivil savunma uzmanı

 


 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler
veya İdari ve Mali İşleri
Yürütmekle Görevli Kişi

Hatice VATANSEVER

216 395 45 01 vatanseverh@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)