Kurullar

DEPREM MÜHENDİSLİĞİ VE AFET YÖNETİM ENSTİTÜSÜ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Ayfer ERKEN

212 285 37 59

erken@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Ayşegül BAYIN 
SARIAHMETOĞLU

212 285 75 10

aysegbayin@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Zafer Çelik

212 285 30 88

zafcelik@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 

 

 

İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal İşler
veya İdari ve Mali İşleri
Yürütmekle Görevli Kişi

Osman GÜLIŞIK
Tülay ÖZEKEN

210 285 30 88


gulisik@itu.edu.tr
ozeken@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(idare amiri)