Kurullar

ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ
Ad/Soyad

Tel

E-mail

İşveren vekili

Prof. Dr. Şahin Serhat ŞEKER

212 285 74 86

seker@itu.edu.tr

İş Güvenliği Uzmanı

Kubilay Karabulut 

212 285 75 10

karabulutkubi@itu.edu.tr

İşyeri Hekimi

Dr. Ekrem HARPUTLU

212 285 75 10

ekremh1@gmail.com

Çalışan Temsilcisi

Nurcan NAS

212 285 74 76

nasn@itu.edu.tr

Bulunması halinde
sivil savunma uzmanı

 İnsan Kaynakları, Personel, Sosyal
 İşler veya İdari ve Mali İşleri
 Yürütmekle Görevli Kişi

Ensar KESKİN
Cemile ÖZTÜRK 

211 285 36 99

keskin@itu.edu.tr

Bulunması halinde formen,
ustabaşı veya usta
(İdare amiri)

Hasan KARAKUZU