Mevzuat ve Yönetmelikler
     
      Bu sayfa 
Aralık 2021'de güncellenmiştir. 
      Lütfen güncel yönetmelik ve mevzuat için mevzuat.gov.tr  sitesini ziyaret edin.

      Kanun
      6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

      Uluslararası Sözleşmeler

 • 12/6/1989 tarihli ve 89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği Konsey Direktifi
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı ILO Sözleşmesi
 • Sağlık Hizmetlerine İlişkin 161 sayılı ILO Sözleşmesi
 • İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi'ne ilişkin 187 sayılı ILO Sözleşmesi
 • İnşaat Sektöründe Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi’ne ilişkin 167 sayılı ILO Sözleşmesi

       Yönetmelikler

 1. Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 2. Askerî İşyerleri İle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
 3. Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 4. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
 5. Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
 6. Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
 7. Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 8. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 9. Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
 10. Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
 11. Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
 12. Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 13. Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
 14. Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
 15. Geçici veya Belirli Süreli İşlerde, İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
 16. Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
 17. İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
 18. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 19. İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
 20. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
 21. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
 22. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
 23. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
 24. İş Yeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
 25. İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
 26. İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
 27. İş Yerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
 28. Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda, Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 29. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda, Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
 30. Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
 31. Maden İş Yerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
 32. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
 33. Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
 34. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
 35. Tozla Mücadele Yönetmeliği
 36. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
 37. Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

        Tebliğler

 1. 6331 Sayılı İSG Kanunu'ndaki İdari Para Cezaları
 2. Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
 3. Bazı Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2010/43)
 4. Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği
 5. İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
 6. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İş Yeri Tehlike Sınıfları Tebliği
 7. Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Türk Standartları Enstitüsü’nün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 8. Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
 9. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2021/11)
 10. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerine Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/26)
 11. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerini Düzenleyen Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/11)
 12. Kişisel Koruyucu Donanımların İthalat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair, Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2011/39)
 13. Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ
 14. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 15. Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
 16. Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
 17. Türk Standartları Enstitüsü’nün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak ve Bacak Koruyucuları Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 18. Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic.Ltd.Şti’nin Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
 19. Yıllara Göre Gemi Adamları İaşe Bedeli Tablosu