isgb

Periyodik Kontroller

PERİYODİK KONTROLLER:

İş ekipmanlarının Planlı Bakım yöntemi olup koruyucu nitelik taşır. İş ekipmanlarının “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” içerisinde öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerine Periyodik Kontroller adı verilir.

Periyodik kontrolleri iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği”nde yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri yapabilir.

Periyodik kontrollere tabi iş ekipmanları:

  • Basınçlı kap ve tesisatlar
  • Kaldırma ve İletme ekipmanları
  • Tesisatlar
  • Tezgahlar

İstanbul Teknik Üniversitesi Birimlerimizde bakımı yapılacak iş ekipmanlarının gerekli dökümanlarına İlgili Dosyalar sekmemizden ulaşabilirsiniz. Dosyayı biriminiz iş ekipmanları bazında doldurup tarafımıza göndermeniz önem arz etmektedir.