SSS

SIKÇA SORULAN SORULAR

 • Staj öncesi İş sağlığı ve güvenliği eğitimi almış ve yarızamanlı olarak çalışan öğrenciler tekrar eğitim alacaklar mı?

  Üniversitemizde  yarızamanlı çalışan tüm öğrenciler bağlı oldukları birimden Eğitim talep formunu alarak seçtikleri tarihlerde  “Temel İş Sağlığı” ve Temel İş Güvenliği” eğitimlerine katılmakla yükümlüdürler.Üniversitemizde Yarızamanlı öğrenci olarak çalışan ve üniversitemizde verilen genişletilmiş “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Katılım belgesi”almaya hak kazanan öğrenciler

 • Stajlarında bu belgeyi kullanabilirler mi?
  Evet kullanılabilirler.

 • Eğitimlere  tüm öğrenciler katılmak zorunda mıdır?

  Eğitimlere sadece üniversitemizde yarı zamanlı olarak çalışan öğrenciler katılmakla yükümlüdür. Herhangi bir işyerine staj başvurusunda bulunan  öğrencilerimizin Sağlık muayeneleri ve Temel İş sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinde kanuni sorumluluk, staj için başvurdukları işverendir.Buna karşın,  staj başvurusu yapan tüm öğrencilere “Temel İş sağlığı ve Güvenliği” eğitimlerini üniversite politikamız gereğince öncelikle, İTÜ de verilmektedir.

 • İşe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri kimlere uygulanacaktır?

  Üniversitemizde yarı zamanlı öğrenciler dahil olmak üzere,  sözleşmeli olarak  görev yapan veya göreve başlamak üzere olan tüm çalışanlarıma uygulanmaktadır.

 • Eğitimler online alınabilir mi?
  Üniversitemizde sözleşmeli olarak görev yapan yabancı öğretim üyeleri için uzaktan eğitim ve eğitim çıktılarının ölçme ve değerlendirmesi yapılacaktır.