learn

Temel İş Sağlığı - Güvenliği Eğitimleri         

   Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği alanında eğitim verilmesi, önlem alma süreçlerinin en önemli parçalarından birini oluşturmaktadır. 6331 sayılı Kanunun 17. maddesine göre, İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlamakla yükümlüdür. Tüm akademik ve idari personeli kapsayacak olan eğitim sağlama sorumluluğu çerçevesinde uygulanacaktır. Bu eğitim özellikle; işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilecektir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenecek, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanacaktır. Eğitimlerimiz, örgün ve online olarak devam edecektir.


Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi 

Temel İş Sağlığı almakla yükümlüler

 • Yarı Zamanlı Çalışan Öğrenciler
 • İTÜ'de Staj Yapan Öğrenciler
 • İTÜ Dışında Staj Yapan Öğrenciler
 • SGK'ları Üniversitemiz Tarafından Ödenen Çalışanlar
 • İTÜ Lab Kullanıcıları
 Eğitim dökümanları için tıklayınız.

 İş güvenliği eğitimine İTÜ Portal 'dan erişmek için Tıklayınız.

 İTÜ Portal üzerinden İş Güvenliği eğitimine erişimin videolu anlatımı için tıklayınız.

Diğer Eğitimler

OHSAS 18001 Eğitim İçeriği


İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi anahtar ilkeleri
Tehlike ve risk analizi değerlendirmesi
ISG yönetim sisteminin bir parçası olarak yasal uygunluk yönetiminin denetlemek
OHSAS 18001 standart gerekliliklerini yorumlama
Denetim ilkeleri, uygulamaları ve türlerini tanımak
Bir iç denetim faaliyetinin tüm aşamalarını gerçekleştirmek
Denetim prosesinde hedef, kapsam ve kriterin rolünü anlamak
Denetim ekibinin seçilmesi
Denetim planlama ve açılış toplantısı gerçekleştirmek
Doküman gözden geçirmesi
Checklist geliştirilmesi
Denetçi ve Baş Denetçilerin rol ve sorumlulukları
Denetim sırasında etkin iletişim
Saha denetimlerini gerçekleştirmek
Görüşme, gözlem, örnekleme ve not alma yolu ile objektif kanıt elde etme
Denetim sonuçlarını hazırlamak
Kapanış toplantısı gerçekleştirmek
Geçerli, gerçek ve katma değer sağlamayı içeren denetimi raporlamak ve uygunsuzluk raporları
Düzeltici faaliyetlerin etkinliğini içeren takip denetimlerinin gerçekleştirilmesi


OHSAS 18001 Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Üniversitemize İSG atamaları yapılan Birim İşveren Vekillleri
 • Fakülte Sekreterleri, Enstitü Sekreterleri
 • İdari Amirleri
 • Birim Çalışan Temsilcileri

Eğitim dokümanları için tıklayınız.

İSG Kurul Eğitimleri
        


ISG Kurul Eğitimine Kimler Katılmalı

 • Üniversitemize İSG atamaları yapılan Birim İşveren Vekillleri
 • Fakülte Sekreterleri, Enstitü Sekreterleri
 • İdari Amirleri
 • Birim Çalışan Temsilcileri
 • İş Veren Birimi Destek Elemanları
 • İş Güvenliği Uzmanları
 • İşyeri Hekimi

Eğitim dokümanları için tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği
Eğitimleri
        

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Eğitim İçeriği

     ● Acil Durum Yönetimi Eğitimi 
     ● Yangın, Yangından Korunma ve Yangın Söndürme Cihaz Kullanımı Eğitimi
     ● KKD Kullanımı ve Güvenliği Eğitimi
     ● Risk Değerlendirmesi Eğitimi
     ● İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Sebepleri Eğitimi
     ● Ramakkala Bildirimi Eğitimi
     ● Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Eğitimi
     ● Elektrik Riskleri ve Tehlikeleri Eğitimi
     ● Yüksekte Çalışma Eğitimi
     ● Kimyasal Çalışmalarda Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
     ● Fiziksel Risk Etmenleri Eğitimi
     ● Biyolojik Risk Etmenleri Eğitimi
     ● Ekranlı Araçlarla Çalışma Eğitimi
     ● Ergonomi Eğitimi
     ● Elle Kaldırma ve Taşıma Eğitimi
     ● Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi
     ● İSG Kurulları Eğitimi
     ● Temel İlk Yardım Eğitimi
     ● Hijyen ve Temizlik Eğitimi
     ● Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Teknikleri Uygulamaları Eğitimi
     ● Psikososyal Risk Etmenleri Eğitimi
     ● Radyasyondan Korunma Eğitimi

Detay eğitimler İSG koordinatörlüğü koordinasyonunda İSG birimleriyle iletişim sağlanarak ilgili çalışanlara örgün olarak verilmektedir. Bilgi için 0212 285 75 10