HAKKIMIZDA

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü vazgeçilmez ve devredilmez  en temel insan hakkı olan yaşama ve  çalışanın vücut bütünlüğünün korunması hakkı  ile çalışma hakkını  esas alarak,  çalışma  hayatında  hukukun evrensel ilkeleri ile Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sözleşmeler, Anayasal Düzenlemeler ile korunan iş sağlığı ve güvenliği normlarına uymayı  hedeflemekte  bu konuda üniversite  olmanın sorumluluğu içerisinde, Türkiye ’nin içinde bulunduğu  iş kazaları ve meslek hastalıkları içinde  örnek bir üniversite ve çalışan istihdam eden iş yeri  olarak katkı sunmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliğini 242 yıllık kültürel ve tarihsel birikimleri üstünde, iş sağlığı ve güvenliği kültürü ve  iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturarak idari ve akademik tüm kararlarında öncelik vermeyi amaçlamaktadır.İTÜ Rektörlüğünün İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temel  unsurları aşağıda belirtilmiştir.

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği, hiyerarşik tüm yapılanma ve yönetimsel kararlarda   öncelikli  ve temel hedef alarak kabul edilecektir.
  2. İş Sağlığı ve Güvenliğinde, öğrenciler de dahil olmak üzere  tüm paydaşların katılımı esas alınmaktadır.
  3. İş Sağlığı ve Güvenliğinde sürdürülebilirlik, devamlılık  ve vazgeçilmezlik esastır.
  4. İş Sağlığı ve Güvenliğinde  sağlıklı ve güvenliği bir çalışma ortamı için önlem ve tedbirlere öncelik verilecek olup, önlemek esas anlayış olarak  benimsenmektedir.