Faatliyetlerimiz

FAALİYETLERİMİZ

● Üniversitemizde tanımlanan alt işveren birimleri, Rektörlük ile koordinasyon sağlamak,
● Tüm alt işverenlerde gerekli kurul ve ekiplerini oluşumunu ve kayıtların güncelliğini takip etmek,  
● İSG uzmanlarımızla Risk değerlendirme Ekip Eğitimlerini planlamak ve uygulamak
● Yarı zamanlı öğrencilerimize , herhangi bir işyerine  staj başvurusu yapan öğrencilerimize ve tüm SGK 'lı çalışanlarımıza zorunlu olan “Temel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini” planlamak ve gerçekleştirmek,
● Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin çıktılarının değerlendirilmesini ve ölçülmesini sağlamak,
● Eğitimlere katılan  ve başarılı olan katılımcılara sertifika hazırlamak,
● AFAD gibi ilgili İSG birimlerinden  sağlanacak danışmanlık hizmeti ile her bir alt işveren birimimiz için Acil durum planı hazırlıklarını  ve acil durum tatbikatları takip etmek ve  çıktılarını yönetime iletmek,
● İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili çalışmalar yapan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği yaparak düzenlenen konferans, seminer ve kursları takip etmek,
● Üniversitemizde  meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya iş yerine zarar verme potansiyeli olan olayların tutanağını tutmak ,
● İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek  

Tanımlar:​

İSGB: İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi

Onaylı defter: İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, seri numaralı ve sayfaları bir asıl iki kopyalı şekilde düzenlenmiş her işyeri için tek olan defteri,

Çalışan temsilcisi: İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışanı,

Faaliyet
Faaliyet-2
Faaliyet-3
Faaliyet-4
Faaliyet-5
Faaliyet-6

İsaretler-1
İşaretler
İşaretler
İşaretler PDF için Tıklayınız.